dilluns, 16 de març de 2015

Fiscalitat i empreses del IBEX35 espanyol, un oximoron? (3a part)

Aquesta entrada es continuació de:

V. Però les empreses del IBEX paguen o no? I on i quant paguen?

No ho sabem. No ho sabem perquè amb les seves memòries es impossible de saber-ho. I intentant comparar el que paguen entre elles, els conceptes que utilitzen en les seves comptabilitats son diferents i no son comparables.
Però hi ha unes quantes dades que ens poden donar pistes.


1.  34 de les 35 empreses del IBEX35 tenen filials a paradisos fiscals. Concretament 810 filials en paradisos fiscals. Destaca el Banc de Santander amb 182 filials i Arcelor Mittal amb més de la meitat de les seves filials en paradisos fiscals. Curiosament les empreses del IBEX35 tenen 126 filials domiciliades a un petit apartament de Delaware (un paradís fiscal) on hi ha domiciliades també 285.000 empreses de la resta del món.

2.  Es molt complex establir els mapes societaris d’aquestes empreses, però veure’n un ja dona una idea de perquè i com operen. Els quadrets blans corresponen a empreses filials en paradisos fiscals


3.  Cap empresa, ni una sola, informa de quina és la política fiscal del grup

4. Només una empresa de les 35 presenta informació fiscal de certa rellevància, i nomes tres diuen el que paguen i a quins països.

5.  Segons l’AEAT, les empreses del IBEX 35 que paguen un 30% d’impost de societats, han pagat de mitjana un 3,8% al 2012 i un 5,3% al 2013. Les petites i mitjanes empreses haurien de pagar un 20 % i de mitjana paguen un 17%. En proporció, paguen molt més. Si les empreses del IBEX35 haguessin pagat aquest 17%, l’estat hagués recaptat 8.200 milions d’€ més.

6.  Si ens creiem les seves memòries, ens trobarem amb la paradoxa de que teòricament nomes amb el Banco de Santander y Telefónica,  ja paguen el 84% del total que la l’AEAT diu que ha cobrat de les  24.000 empreses que han pagat impostos .

7.  El 26,4 % de la inversió espanyola al estranger son préstecs de les empreses espanyoles a les seves filials a l’estranger ( que curiosament desgraven impostos).

8.  Cap empresa informa de les subvencions rebudes ni aquí ni enlloc.

9.  La inversió espanyola en paradisos fiscals ha incrementat un 205% de gener a setembre del 2014

10.  El 56% de la inversió que arriba a Espanya ho fa a través d’un paradís fiscal.

11. L’índex de transparència de les 35 empreses que ha elaborat Oxfam Intermón dona un resultat molt preocupant. Dels indicadors establerts per cada empresa un 90 % reflecteixen opacitat complerta, un 9% un aprovat justet en transparència i nomes hi ha 5 empreses que son transparents amb al menys 1 punt dels 12 del test.

VI. Que cal fer?

Es evident que si les grans empreses tinguessin unes bones practiques de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i una consciencia social mínima, part del que passa no passaria.
Però això, ho ha de canviar el Govern.
Si algú pot i ha d’evitar aquest tracte desigual entre unes empreses i altres, i entre grans empreses i ciutadans de carrer, aquest és el Govern

Per això cal que tots el partits incloguin en els seus programes dos punts bàsics:

                     1. Una llei contra l’evasió fiscal a l’estat espanyol
                     2. Una reforma del sistema fiscal internacional

1. Que ha de tenir una llei contra l’evasió fiscal?

a. Revisar la definició de paradís fiscal i actuar en conseqüència
b. Excloure de la contractació publica empreses amb presencia a paradisos fiscals
c. Garantir la transparència i rendició de comptes de les empreses
d. Revisar els acords que va en contra d’aquest tema i harmonitzar politiques a la UE
e. Suprimir les ETVE
f. Revisar la fiscalitat actual de cap a peus i totes les deduccions s i incentius, i reforçar a la AEAT perquè pugui fer seguiment d’aquest temes

2.  Que demanem per fer una reforma fiscal internacional?

a. Una cimera fiscal internacional per re-definir l’arquitectura fiscal internacional
b. Canvis en el BEPS, per assegurar que com a primer pas serà significatiu. (El BEPS es un projecte internacional per començar a discutir les bases d’un sistema fiscal internacional, patrocinat per la OCDE. Probablement, sinó hi ha una pressió molt gran, els seus avenços seran molt tímids)
c. Aprovar el intercanvi automàtic d’informació entre totes les administracions  tributaries del món.

Es comprometran tots els partits a posar això en els seus programes?

UNA PRESENTACIÓ DE L'INFORME:


Signeu la petició a tots els partits perquè incloguin en els seus programes acabar amb l'elusió i evasió de les grans empreses. AQUI

http://bit.ly/OIilufiscalCATp


Aquesta es part del resum de l’informe “La Il·lusió Fiscal” que Oxfam Intermón ha publicat aquest mes de març sobre la elusió i la evasió fiscal de les empreses del IBEX35 espanyol. Podeu trobar l’informe complert aquí

Publica un comentari a l'entrada