diumenge, 20 de juliol de 2014

Objectius del Mil.lenni pel 2015

A l’any 2000 Nacions Unides va fixar els Objectius del Mil•lenni. És un dels reptes més grans que mai s’han plantejat. Al establir els Objectius, Nacions Unides, i específicament els països signants, assumien que al món hi ha una desigualtat creixent. Aquesta desigualtat extrema significa que una gran part de la població mundial no te els mínims drets per viure amb dignitat. Es varen establir 8 objectius (dret a la salut, a l’educació, a l’accés a aigua potable, a l’alimentació… ) que s’havien de conquerir al 2015.

El primer objectiu per exemple, pretenia reduir a la meitat la pobresa extrema, i ni tan sols això s’ha
aconseguit. A sis mesos del 2015, malgrat ser objectius inicialment poc ambiciosos, no han assolit els resultats esperats i els percentatges d’èxit han estat minços. La desigualtat, (que no és nomes de recursos econòmics sinó d’oportunitats, de poder, de legislació, comercials,…) segueix creixent a tot el món. El fracàs fa qüestionar com continuar a partir del 2015, però sobretot quin ha de ser el paper dels estats de tot el món i l’abordatge de la qüestió per fer front als problemes més grans del planeta. Les actuals politiques dels països i dels organismes internacionals ens porten a dinàmiques que perpetuen les desigualtats i la insostenibilitat ambiental.
Del 2015 al 2030 els hi hauran de prendre el relleu els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests nous reptes han de ser ambiciosos, abordar directament el tema de la desigualtat extrema, el de la sostenibilitat medi-ambiental i enfocar el tema dels drets humans amb força. Però a part d’abordar amb força aquest temes, ho han de fer amb un esperit diferent. No han de ser uns reptes que uns països (els mes “enriquits”) posen a uns altres (els mes “empobrits”) sinó que els han de fixar tots els països conjuntament i hi ha d’haver un compromís de tots a fer-los realitat. La clau de volta per aconseguir això esta en els països rics. Han de prendre mesures internes de coherència acompanyades de decisions de nivell internacional. Unes i altres han de deixar a banda els interessos dels grans grups financers i situar al centre de tota actuació les persones i la seva dignitat. Dignitat que és i ha de ser la mateixa, a qualsevol país i racó del món.Altres documents interessants relacionats amb els Objectius del mil·lenni i el post 2015:


Article publicat a la columna mensual de la revista El Portal de Centelles. (Num 239  Juliol 2014)

Publica un comentari a l'entrada