divendres, 23 de març de 2012

Fuga de cervells

Dues ONG sanitàries han demanat al Parlament de Catalunya que es comprometi a no contractar personal sanitari de països empobrits, per portar-los a Catalunya. Ho fonamenten en dues raons. La primera és que en un moment on s’està acomiadant gent dels centres no té sentit incorporar personal d’altres països. La segona, i on rau la base de la demanda, és que això és un exemple del que es coneix com “anticooperació”: mentre per un costat diem que ajudem a la formació en aquest països, desprès ens emportem el fruit d’aquesta formació, i acabem beneficiant-nos nosaltres mateixos. D'això se'n diu fuga de cervells. A l’Àfrica subsahariana s’han arribat a invertir mes de 1.500 milions d’euros en formar metges que després han acabat treballant als països rics. En aquesta línia, al 2010 i per evitar la fuga de cervells, l' OMS va aprovar un Codi de bones pràctiques sobre la contractació internacional de personal de salut.

Aquestes ONG han demanat al Govern que no contracti en origen personal sanitari dels 57 països mes pobres del món, i que faci aquesta mateixa recomanació al sector privat. El Govern ha acceptat el compromís en un moment on la conjuntura de crisi i reducció del personal sanitari a casa nostra ho feia fàcil. Però vull pensar també que han entès que en la segona raó hi ha un exemple del que anomenem coherència. El Govern de la Generalitat ha reduït la cooperació al desenvolupament un 70% en dos anys i això tindrà efectes molt greus en milers de persones que veuran com es perden moltes oportunitats i esperances. Però malgrat que això ens empetiteix com a país, com a mínim apostar per la coherència seria un gran pas en les nostres polítiques.


La Federació Catalana d’ONGD fa seguiment d'aquest tema des del 2004 i no fa tant, al 2008, va acompanyar a Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi en una demanda similar per mirar de convèncer, sense èxit, la consellera Marina Geli. La resolució aprovada ara, ens ajuda a entendre la nova forma de treballar de les ONG. Per millorar la salut i els sistemes sanitaris dels països més pobres és millor treballar amb una lògica global. Seguir construint hospitals i dispensaris si no hi ha professionals compromesos i qualificats per portar-los, no serveix de res. Aquesta és una faceta més de la nova cooperació, complementària a la que tots coneixem. 

Article publicat a la Revista "El Portal" de Centelles al Març del 2012
Publica un comentari a l'entrada